تبلیغات

بهار نارنج

سراپا اگر زرد پژمرده ایم     

ولی دل به پاییز نسپرده ایم

چو گلدان خالی ، لب پنجره 

 پر از خاطرات ترک خورده ایم

اگر داغ دل بود ، ما دیده ایم 

اگر خون دل بود ، ما خورده ایم

اگر دل دلیل است ، آورده ایم 

اگر داغ شرط است ، ما برده ایم

اگر دشنه ی دشمنان ، گردنیم !

اگر خنجر دوستان ، گرده ایم !

گواهی بخواهید ، اینک گواه :

همین زخمهایی که نشمرده ایم !

دلی سربلند و سری سر به زیر

از این دست عمری به سر برده ایم.

 

                                                              مرحوم قیصر امین پور
یکشنبه 7 فروردین 1390 | نظرات ()

طراح قالب
Weblog Skin