تبلیغات

بهار نارنج

مـَن حتـی به این حـدّش َم راضـی ام !

که باشـی کنـارم ...


بمونـی فقـط !


واسه من فقـط بودنـت کافیه !


دیگه هیچـی ، جـز این ، نمی خوام ازت !
یکشنبه 7 فروردین 1390 | نظرات ()

طراح قالب
Weblog Skin