تبلیغات

بهار نارنج

...

بوی غربت میدهم اما غریبه نیستم

 گرچه میدانم كه عمری در غریبی زیستم

 مثل رودی بستر این خاك را طی كرده ام

 تا بفهمم عاقبت در جستجوی چیستم

در عبور از لحظه ها بر روی پای اشتیاق

 لب شكست از خشكی اما همچنان می ایستم

دستهایت برگهای عمر سبزم را ربود

گرچه اینجا هستم اما در حقیقت نیستم

 ای فریماه شب تار یاریم كن

تا بدانم سایه گمگشته ای از كیستم؟
چهارشنبه 10 فروردین 1390 | نظرات ()

طراح قالب