تبلیغات

بهار نارنج

  یکی تنهابی کس ویار

               همدمش غصه شد انگار

                      بانگاهی سردوبی روح

                             دلشوشکستن هربار

                                   یکی چشماش خیس اشکه

                                          حسرت یک بال پرواز

                                                 کمی توخلوت کوچه

                                                      نگران ودل شکسته

                                            آدمامیان ومیرن

                               اما اون تنهانشسته

                          بله زندگی همیشه

                 یکی رفته یکی مونده

                   زیر گنبد کبود...

             قصه ی بودونبود
یکشنبه 14 فروردین 1390 | نظرات ()

طراح قالب
Weblog Skin