تبلیغات

بهار نارنج

چشمانم را از گریه به دور

تا غرورم پا بر جای بماند

در دل را بستم تا حسرت دوریی نکشد

فکر را مشغول کردم تا یاد عشق نکند

روزگار رفتنیست

مشکل کجاست

می توانم بشنوم از صدای باران

که می خواند این روزها هم رفتنیست 
دوشنبه 5 اردیبهشت 1390 | نظرات ()

طراح قالب
Weblog Skin