تبلیغات

بهار نارنج

 كسی را كه دوست داری،تورادوست نمی دارد.

 كسی كه تورا دوست دارد ،تو دوستش نمی داری

اما كسی كه تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد

 به رسم و آئین هرگز به هم نمی رسند

                                و این رنج است زندگی یعنی این!!!!
سه شنبه 6 اردیبهشت 1390 | نظرات ()

طراح قالب
Weblog Skin