تبلیغات

بهار نارنج

و اینك باران

بر لبهء پنجرهء احساسم می نشیند

و چشمانم را نوازش می دهد

تا شاید از لحظه های دلتنگی عبور كنم

 
چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390 | نظرات ()

طراح قالب
Weblog Skin